దీపావళి

సమరం

పంటి బిగువులలో నవ్వుల మతాబాలు నొక్కి
కంటి ప్రమిదలలో చూపుల వత్తులు వేసి
తేలియడు మనసుల తారాజువ్వలు ఎగరేసి
చిచ్చర వయసుల చిచ్చుబుడ్లను ఎగదోసి
వొళ్ళు వెలుగు వేడుకులకు వప్పజెప్పు వేళిది

రెప్పల మూతలలో చీకట్లను బంధించి
మాటల సందులలో నిశ్శబ్దాలపై లంఘించి
వాకిళ్ళ వెంబడి వెలుగు వారధులు నిర్మించి
సుశిక్షితులైన ప్రమిద సైన్యమును నడిపించి
నెలరాయని దాచేసి చీకట్ల ఇక్కట్లు గురిచేయు
నింగి నంగనాచికి గట్టి బుద్ధి చెప్పు రణ తరుణమ్మిది

విస్ఫోటాలతో వినికిడి వణికింది
క్షిపణులతో చూపు చెదిరింది
కార్చిచ్చు కాలరాత్రికి కంటికి కునుకు లేకుండా చేసింది
శబ్దకాంతుల మూకుమ్మడి దాడి నిశ్శబ్దమును దాసోహమనిపించింది
విజయవార్తలు మోసుకుని పోవు వెలుగు రేఖల వాణి వినీలాకాశాన విస్తరించింది

అంబరాన్నంటు సంబరాలు ముచ్చటగా ముగిసినాయి
కుత్తుకలు తెంచు కార్పణ్యాలు శాంతితో సమసినాయి
క్రితము రాత్రి బుస్సుమన్న ఉత్సాహాలు మరు ప్రొద్దుకు తుస్సుమన్నాయి
ఆనందాల అవశేషాలు యుద్ధభూమిలో విగత జీవులవలే పడిఉన్నాయి
ఓదార్పుల ఊడ్పులలో ఆవిరైన చైతన్యం అక్కడక్కడా చిటపటమన్నది
సమవర్తియైన కాలం బలం కూడగట్టుకుని మరుయేటికి మళ్ళీ సమాయత్తమయినది

No comments: