శివరాత్రి

శివ తత్వము


ముల్లోకములను ముంచేయు దివిజను
పిడికిలి మూయునంత సుళువుగా
మూడు ముళ్ళు వేసి వడిసిపట్టు వేళ
నచ్చిన నెచ్చిలిని దక్కించుకొన్న దక్షిణామూర్తి

తలకెక్కించుకున్న భక్తుని వరముతో
తలమీదికే తెచ్చుకున్న వైరము వల్ల
తప్పించుకొను తెలివి తలపునకు రాక
పరుగు మంత్రం పఠించుకున్న బేలమూర్తి

విశ్వమంతము చేయు విషమును
గుటక వేసినంత అవలీలగ
పట్టి పురిషెడు పుచ్చుకునే వేళ
పరమునే పట్టించుకునే పరేంగితఙ్ఞుడు

కోరినంతనే కడుపులో కొలువయి
వెలుపలకి వచ్చు విధముగానక
అంధకారమును బంధువు చేసుకునే
ప్రసవము మునుపు పరీస్థితితో పసి పశుపతి

వలచి వచ్చిన వనితను వలదని
కోరికను కలిగించిన మదనుని మరిగించి
మనువు ముహూర్తమున మరణ మృదంగము మ్రోగించిన
మరుభూమి మారాజు ఈ విలయ నటరాజు

మోహమాటాన మగనిపై మనసుపడి
వలపు బేరాన నలుసునొకని మొలిపించి
ప్రాకృతిక నియమములను పరిహసించే
లింగ భేదములను విస్మరించిన లింగమూర్తి

అర్ధమైతే మహిమలు అందకపోతే లీలలు
లెక్కించగలిగితే శివుని తత్వములో ఇవి వేవేలు 

సంక్రాంతి

సమిష్టి

మబ్బు దుప్పట్లు తీయ నిరసించిన బాల భానుడు
మంచు చీకట్లు తరుమ తత్సారము చేస్తుంటే
చల్ల అంబలి బొక్కి కొడవళ్ళు బట్టి శ్రామికులు
చద్ది మూటలు గట్టి చేల వైపు వెడుతుంటే
గింజ బరువుతో తలలు వాలిపోయిన వరికంకులు
భారమందుకోను ఆపన్నహస్తములకై చూస్తుంటే
జానపదాల ఊపుతో బారులు తీరిన భూపతులు
కత్తికో వేటుగా వరివైరుల తలలు తెగ్గోస్తుంటే
నారుమళ్ళ నుండి నూర్పిళ్ళ వరకు
చేతులన్ని కలిసిన మహా సందోహమిది

వేకువకు వంది వల్లించు తొలి కోడి
బుట్ట బయటికి రాక బుట్టబొమ్మలా కూర్చునుంటే
వెన్ను వణికించు చలిపులికి వెరయక
పారాణి పదాలు వాకిట వైపు అడుగులు వేస్తుంటే
కీచురాల రాగాలికి అందెల తాళాలతో
గాజుల గుంపులు గలగలల కచ్చేరి పెడుతుంటే
చిమ్ములాటల గిలిగింతతో కళ్ళాపి చల్లింతతో
ముంగిలికి ముగ్గులతో ముత్తైదవతనము తెచ్చిపెడుతుంటే
వీధి కున్న ప్రతి వాకిలికీ వెలుగులందీయ
చేతులన్ని కలిసిన మహా సమూహమిది

దీపావళివెలుగు వాకిటకి ఎక్కుపెట్టిన కనుబొమల విల్లంబులు
కాంతి రేకలు విరజిమ్ము పువ్వొత్తుల కంటి పాపలు
పువ్వొత్తులను నిలబెట్టు తీగలాగిన కంటి కొసలు
నవ్వుల మతాబాలు నొక్కిపెట్టిన  అరవిచ్చిన పెదవులు
ముద్దంత ఒక్కచోట చేర్చిన చిచ్చు బుడ్డుల చుబుకాలు
చక్రాలు గింగిరాలు తిరగ చారడేసి చెక్కిళ్ళు
పాంబిళ్ళలు జరజర ప్రాకిపోవు మెలికెల జడపాయలు
అంతవరకు తలొంచుని అంతలోనే ఎగసిపడే తారాజువ్వల తలంపులు
మిరుమిట్ల కాంతులకు మందుగుండుతో పనిలేదు
చిరునవ్వు పులుముకున్న ప్రియ వదనమే చాలు

కంటి నలుపుల కార్చీకట్లను తరుమ
రెప్ప వెంట్రుకల పత్తి వత్తులు చుట్టి
కంటి చెమ్మల చమురున వాటినిన్ తడిపి
చూపు కాంతితో వెలిగించు కంటి ప్రమిదలు
చిమ్మ చీకటిని కరింగించు చిన్న దీప కళికలు

నిస్సత్తువ ఆవురించిన నిశీధి వీధులలో
కాలి అందియల గలగలు
పట్టుబట్టల బిరబిరలు
పలుకు తేనియల మధురిమలు
నిశ్శబ్దమను పారద్రోలు ప్రియ వచన గీతికలు

శబ్దకాంతుల కేళే దీపావళైతే
మాటకు మించిన టపాసు లేదు
చూపుకు తగిన ప్రమిద కానరాదు

నవరాత్రి

అతీతము

ధర్మము సృష్టిని కొనసాగించే కీలు
ఇందులో తప్పొప్పులకు మంచిచెడులకు
పక్షపాతాలకు విచక్షణలకు తావు లేదు
త్రాసు ఒక వైపు బరువుతో ఒరిగినపుడు
రెండవ ప్రక్క చేరు సమతౌల్యమే ధర్మము
పోటెత్తినట్టు అల వచ్చి తీరమును తరిమితే
ఆటల్లె పగ్గము వేసి వెనకలాగుటే విద్యుక్తము
మంచి ప్రబలి విస్తరణతో సంతులన విషమమైతే
చెడుగా పేట్రేగిపోయి లెక్క సరిచేయుటే దాని లక్ష్యము
అటు ఆటు దైవతము కాదు
ఇటు పోటు దానవత్వము కాదు
లక్షణములకు చెందనిదే ధర్మము

గుణములకు సంకోచవ్యాకోచములు సహజము
ఆత్మ నియంత్రణలు తమ పరిధికందని విషయము
మంచి తగుమాత్రముగనే చెడు తగినంత మేరకే
గిరి గీసుకుని మసలే నిబద్దత వాటికి లేవు
ఉన్నంతలో ఇవి ఒకదానితో ఒకటి కలబడి తలపడి
అస్థిత్వము కోసమోనో ఆధిపత్యము పేరుతోనో
సమతుల్యము సిద్ధించు పనిలో సదా వ్యస్తులవుటే వీటి సాధన
మంచి వైపు ఓ పక్క కొండంత అండగ నిలబడు శక్తే
చెడు చేతినీ మరో వంక బలోపేతము చేసినిది
సృష్టికి పరమార్ధము దృష్టే
జరుగు క్రమములో తన పాత్ర నామమాత్రమే
గుణములనే చక్షువులతో శక్తి ఒక సాక్షిభూతమే

వినాయక చవితి


ఓం ప్రధమం

ఆరంభమునకు అధిపతిగా హేరంబుడెందుకు? ఆటంకములను అరికట్ట కరివదనుడెందుకు? కంటకములను పోకార్చ ఏకదంతుడెందుకు? కామితములను ఈడేర్చ ఈశుసుతుడెందుకు? కోరితే కరిగిపోయి కాన్కలందిచే వేడితే వుప్పొంగి వరములందించే మాటలకు పడిపోయె గాలిదేవులెందరున్నా పనికి మాత్రము ఈ పొట్టివానిని మడమ తిప్పని ఈ గట్టివానిని కలిసి ఎన్నుకున్న కారణము ఎందుకన్న తల తెంచబడిన వాడు కాని తల వంచబడిన వాడు కాడు తెలుసుకోను నిలిచిపోయిన వాడు కాని తెలియలేదని వదిలిపోయిన వాడు కాడు అవకరమును అధిగమించిన వాడు కాని ఆకారమును నిందించుకున్న వాడు కాడు పనికి ప్రాధమికమైన పట్టుదలను వెతల ఎదురీతలో వీడిపోవనివాడు గెలుపుకు ప్రధమమైన సంకల్పమును సమస్యల సుడిగుండములలో సడలనీయనివాడు కర్మ అంటే రాత కాదు చేత క్రియ అంటే సిద్ధి కాదు బుద్ధి కర్త అంటే చేతులు కాదు చేతలు ఇవి నిరూపించినందుకే గణపతి కార్య నిర్వహణకు అయ్యెను అధిపతి

శ్రీరామ నవమి


Right at the commencement of the search for Sita, ended the wait of 2 kindred souls

ఎదురుచూపు

ఏళ్ళ తరబడి నిరీక్షణ ఫలియించిన తరుణమున
ఎట్ట ఎదుటే కైవల్యము కదిలొచ్చిన నిముషమున
దరి చేరుదామన్న కాళ్ళు కనికరించవాయె
తేట పరుచుకోను చూపు సహకరించదాయె
ఆబగా ఆలింగనమునకు చేతులు చాచి
అన్నదమ్ములిరువురను అక్కున చేర్చి
రామ తనమును నోట పట్టించుకోను
ఎంగిలి గంగను వారలోలాలాడించుకోను
మ్రింగ పూనె దాశరధులను మరణము కోరితెచ్చుకోను
ఒంటి కంటితో కుంటి జన్మతో బ్రతుకు భారము ఓపలేని కబంధుడు

పుట్టెరిగి కంట చూసింది లేదు
బుద్ధెరిగి కోన దాటింది లేదు
ద్రిమ్మరి చెప్పిన కమ్మని శబ్దమ్ము నమ్ముకుని
రామ జపమున తరగని తియ్యందనము తెలుసుకుని
ఎదుట పడిన నాడు అదే మాధుర్యమును అందీయబూని
పూటకొక ఫలమును కోసి తెచ్చి వేచె

మాగిన మామిడి నాడు వచ్చింది లేదు
తేనెలూరు చెరుకుకు చప్పుడు లేదు
పనస కోసిన నాడు ఎదురు పడ్డాడు కాదు
కోరి ఏరిన ద్రాక్షకు దిక్కే లేదు
ఋతువులు మారె ఫలములు మారె
కళ్ళు కాయలయ్యె కాయలు పండ్లయ్యె

ఈ జన్మకిక అగుపించడనుకున్న నాడు...
చీకటైపోయిన చూపులోకి వెలుగొక్కటి వచ్చె
నేల వాలిపోయిన దృష్టికి నీలి పాదాలు సోకె
మునుపెన్నడు వినని మృదువైన ధ్వని
ఆప్తుడెవరో పిలిచినట్టు పిలిచింది "శబరి" అని

ఏళ్ళ తరబడి నిరీక్షణ ఫలియించిన తరుణమున
ఎట్ట ఎదుటే కైవల్యము కదిలొచ్చిన నిముషమున
దరి చేరుదామన్న కాళ్ళు కనికరించవాయె
తేట పరుచుకోను చూపు సహకరించదాయె
ఆబగా ఆలింగనమునకు చేతులు చాచి
అన్నదమ్ములిరువురను అక్కున చేర్చి
రామ తనమును నోట పట్టించుకోను
ఎంగిలి గంగను వారలోలాలాడించుకోను
రామ శబ్దముతో తేనె మాగిన నోటితో
పుల్ల రేగును కొరికి పెదవికందించె శబరి

ఉగాది

ఆద్యంతం


పరిభ్రమణ మంత్రం పఠిస్తూ భూమి
మార్తాండుడికి మరో పొర్లుదండం పెట్టి
మొదలెట్టిన చోటుకే వచ్చి నిలిచింది
తొక్కుడుబిళ్ళ తైతక్కలాడి సమయము
రాసుల పదిరెండు గడులు చక్కబెట్టుకుని
మరో ఆటకు ఇటుపక్కకు చెంగున తిరిగింది
ముదురు పచ్చకోక మీద పరాకు పుట్టినట్టు ప్రకృతి
ఉన్న అచ్ఛాదనమును విసర్జించి వివస్త్రగా ఉండి
వసంతుడు ఎప్పుడూ తెచ్చు లేత ఆకుపచ్చపై మరోమారు మనసు పడింది
ఈ తిరుగుళ్ళూ తిప్పుళ్ళూ తెగుళ్ళూ ఎప్పుడూ ఉన్నవే - అవి ఆద్యంతరహితాలే

పక్క వాడి పెరడులో మామిడి మండలు కోసుకొచ్చి
కాంక్రీటు కీకారణ్యంలో వేప పువ్వు సాధించుకు తెచ్చి
జవచచ్చిన జిహ్వకు జివ్వుమనే షడ్రుచులతో సేదను తీర్చి
ఈ సారి పండగను కూడ అవుననిపించాడు
కందాయ ఫలాలు మొత్తం వినే ఓపిక లేక
ఆదాయ వ్యయల వివారలు మటుకు చాలనుకుని
ఏ కాస్త లెక్క తప్పినా ఏ మూల తేడా కొట్టినా
ఈ మూఢ నమ్మకాలకిక శలవంటూ క్రమం తప్పక భీష్మ ప్రతిన పూనుతాడు
ఏడాది పొడుగుతా వినిపించకపోయినా ఈ వేళలో మాత్రం కోకిల కూయపోతే?
ఈ కాలంలో బాల్యంలో బళ్ళ మీదనించి లాగి కోరికిన చెరుకు గడలు ఈ సారి కనుమరుగైతే?
పక్క వీధిలో శివాలయంలోంచి పంతులిగారి పంచాంగ శ్రవణం ఏ కారణానో మూగపోతే?

శ్రమ పెట్టినా ఆ కాలి నెప్పులు సంతోషాన్నిస్తాయి
కష్టం కలిగినా ఆ కాకి లెక్కలూ ఊరడింపునిస్తాయి
గమనించకపోయినా ఆ కొండ గుర్తులు కొనసాగింపుకు సంకేతాలవుతాయి
ఈ తిరుగుళ్ళూ తిప్పుళ్ళూ తెగుళ్ళూ కుడా ఎప్పుడూ ఉన్నవే - ఇవీ ఆద్యంతరహితాలే