దీపావళిఏమని పొగడుదుమే?


భరింపరాని భారమును దించుకున్నందుకా
క్షమించరాని నేరములను శిక్షించినందుకా
భార్యగా బరువును పంచుకున్నందుకా
పట్టమహిషిగా ధర్మము నిలిపినందుకా
కన్నకొడుకని చూడక కడతేర్చినందుకా
భూమాతగా బాధ్యత నెరపినందుకా
పెంజీకట్లపై పోరు గెలిచినందుకా
ఇక్కటలనుండి బయట పడవేసినందుకా
చిమ్మ చీకటిలో వెలుగు వాటికలు వేసి
ప్రతి సాలు ఏ పేరున ఈ పండుగను పలుకరించేము?

తక్కిన పురాణగాధలకంటె ఈ నరకకధ కడు విడ్డూరం
కన్నుపొడుచున్నా కానరాని కాళరాత్రి
తిమిరాంధకరపు దాష్టీకానికి దృష్టాంతం
నలుదిక్కులకు ఙ్ఞానజ్యోతిని ప్రసరింపనీయక
అడ్డుపడు పైశచికత్వమునకు నరకుడు ప్రతిరూపం
ముందుకాళ్ళ బంధానాల ముళ్ళు విప్పుకుని 
పక్కతోడు పోయినా పరాక్రమమును పోగుచేసుకుని
సమరాంగణాన స్వశక్తిని కూడదీసుకుని
ఏకదీక్షతో విజయసాధనకై సత్య నడిచిన బాట
బాణాసంచా పేరిట ఙ్ఞప్తికుంచుకుందుము ప్రతి యేట

శక్తి

Why live? Because you are born. What is the meaning of life? Whatever you make of it. What is the purpose of life? Witnessing the following day. What is the point of it all? There is none.  In eternal perpetuity, everything drowns out eventually. (As it is in Mathematics, in limits, when X tends to infinity....)

నాస్తి

ఉన్న గుణాలు రెండు - మంచి, చెడు
ఉన్న గణాలు రెండు - ఆడ, తేడ
ఈ నలుపేటల పడుగూ పేకల వింత నేతలో
ఒక్కొక్క వర్ణానిదొక అర్ధం
ఒక్కొక్క వర్గానికొక పరమార్ధం
ఉన్న దారులు రెండు - భక్తి, కత్తి
ఉన్న దూరాలు రెండు - సాయుజ్యం, సామ్రాజ్యం
ఈ నలుచదరాల జీవన చదరంగములో
మిడిసిపాట్ల కప్పదాట్ల భంగపాట్లు
ఉన్నచోట్ల ఉన్నంతలో ఉన్నతాలు

యుగాల తరబడి చెడునెంత నిర్జించ చూచినా
గుణ సమీకరణల నుండి తనని తరమ తరము కాలేదు
పుణ్య కథల పేరిట మంచినెంత ప్రోత్సహించినా
అందనలవి కానివి చిత్తమును స్థిరమున నిలువ నీయలేదు
మనిషి అస్థిత్వమునకు ఆనవాళ్ళు పరుగు ఆరాటాలు
వీటితో ప్రాపంచికమునకు  పరిమితమాయెనా చరిత్రలో మిగిలిపోవును
కాక అలౌకికమును ఆకాక్షించెనా పురాణాల నిలిచిపోవును
ఆదిశక్తిని చూచి చెడు సమసిపోలేదు
మహిషుడికి భయపడి మంచి జడిసిపోలేదు
సృష్టి సంతులనంలో తక్కెడల తైతక్కలివి
అంతే తెలియని ఆర్ణవంలో ఆటుపోటుల ఆట ఇది

బాపు... లే

ఒరేయ్ వెధవా! ఓ సత్తిరాజూ! ఎవర్రా నీకు తెలుగు టీచింగ్సు! ఇదేనట్రా నేను నీకు చిన్నప్పుడు దిద్దించింది? ఏమిట్రా నీ అక్షరాలకు ఆ ముట్టె పొగరు? తలలు కొట్టేసిన ఆ తలకట్లు, సాంతం నడవడానికి ఓపికలేని ఏత్వాలూ, ఆ మొక్కుబడి గుళ్ళూ, ఇక క్రావళ్ళు, వట్రసుళ్ళు గురించి చెప్పకు ఫో! అటు వాలిపూతూ, ఇటు సోలిపోతూ, అటు తూలిపోతూ, ఇటు తూగిపోతూ, నీ అక్షరాలకు ఒక కుదురు, ఒక స్థిమితం లేవుట్రా? భమిడిపాటిగారు శలవిచ్చినట్టు, తెలుగు అక్షరాల ప్రాధమిక హక్కు, పక్క అక్షరాన్ని తొక్కడమే, దాని తలకెక్కడమే. అది కాదనట్టు ఏదో పెద్ద సమతావాదివి నువ్వు బయలుదేరావురా, కిందా లేదు, పైనా లేదు, తెలుగు వర్ణమాలలో వర్గ వివక్షలు తావులేదు అన్నట్టు, వత్తులు, ఐత్వాలు తీసుకొచ్చి మూలాక్షరం పక్కనే కూర్చోపెడతావు! చూడరా, శతాబ్దాల నుంచి వారసత్వంగా సంక్రమించిన ఆ చక్కని తెలుగు లిపి చూడరా, ఆ చక్కటి గుండ్రాలని చూడు, సందె గొబ్బెమ్మలు వరుసలో కూర్చోపెట్టినట్టు ఆ రాతలు చూడు, నాడెప్పుడో నన్నయ, పోతన్న వదిలిపోయిన తాళపత్రాలలోని ఆ కుదురు రాత చూడు, అదిరా మన భాష, అదిరా మన రాత!  ఇటు నీవి చూడు, కాలరెగరేసి, చక్కగా దువ్వుకున్న దుబ్బు జుట్టులో ఐదు వేళ్ళనీ పోనిచ్చి కావాలని చెరుపేసుకున్నట్టు, చొక్కాని తిరగేసి తొడుకున్నట్టు, ఆ శైలి ఏమిట్రా? రేపు నిన్ను అనర్రా..నన్ను అంటారు, ఎవరు నీకు తెలుగు టీచింగ్సని!

ఒరేయ్ నారాయణా....చిన్న బుచ్చుకున్నావా? మరోలా అనుకోకురా! ఎంతైనా పంతుల్ని కదా! పిల్లల అక్షరకుక్షుల్ని నింపే వృత్తిలో ఉన్నానుగా, నాలుగు వడ్డించటం అలవాటు అయిపోయింది. నలుగురి ఎదురుకుండా నిన్ను తెగిడినా, నిజం ఒప్పుకోవద్దూ, ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు, నీ అక్షరాలని అలా చూస్తూనే ఉండిపోయేవాడినిరా! వాటిలో పైన చెప్పినట్టు పొగరూ, విసురు కాదురా! నీ అక్షరజాలంలో నాకు పోతన దశమ స్కందం సాక్షాత్కరించేదిరా! ఆ బాలకృష్ణుడి చిలిపితనం, కొంటెతనం, కవ్వింపులు, కేరింతలు, క్రీడలు, సరసాలు, సల్లాపాలు, లీలలు...మోహనం..సమ్మోహనం! నా దగ్గర అక్షరం దిద్దుకున్నందుకు నీ కీర్తిలో నా కృషి కూడా ఇసుమంతన్నా లేకపోలేదు అని అప్పుడప్పుడూ గర్వ పడినా, నిజం నాకూ తెల్సురా. నీ ఈ శిల్పం ఒక వరం, ఒక ప్రసాదం, ఒక కటాక్షం. అందుకునే నిన్ను నలుగురిలో పొగడనురా. ఒరేయ్ బడుద్ధాయిలూ, మీరు కూడా ఆ నారాయడిలాగ వంకర టింకరగా, అక్షరాలని పడుకోబెట్టి, లేకపోతే ఆకాశనికెట్టేసి రాయడం నేర్చుకోండిరా అని నా పిల్లలకి చెప్పను, ఎందుకంటే ఇది చెబితేనో, చూపిస్తేనో వచ్చేదీ కాదు, నేర్చుకునేది కాదు. ఈ ప్రపంచంలో ఒక పేరు మీద ఒక పలుకుబడి రావడం అనేది ఎంత కష్టమో మేష్టారుగా నాకు తెలుసు. అటువంటిది రాత చూడగానే, ఇది ఖచ్చితంగా ఎవరు రాసారో చెప్పగలిగే విధంగా నీ రాతని మలుచుకున్నవంటే దాని వెనక కటాక్షాలే కాదు, నీ దీక్షలు, వరాలే కాదు, నీ పరిశ్రమలూ, ప్రసాదాలే కాదు, నీ ప్రయత్నాలూ ఎన్ని ఉన్నాయో ఊహించగలను. ఐనా ఎవరన్నా అడిగితే ఒక్కసారైనా చెప్పరా, ఎవరు నీకు తెలుగు టీచింగ్సంటే....అదిగో ఫలానా పంతులని!

ఒరేయ్ లక్ష్మీ! నీ చిన్నప్పుడు నేను పాఠం చెబుతుంటే ఆ వెనక బెంచీలో కూర్చుని నా మాట వినకుండా నువ్వు పిచ్చి గీతలు గీస్తున్నావని పట్టరాని కోపం వచ్చి నీ మీద పేంబెత్తం ఎత్తిన దృశ్యం నా కళ్ళళ్ళో ఇంకా కదుల్తోందిరా! ఒరేయ్, ఈ పనికిమాలిన పనులు చేస్తూ ఉంటే రేపు రోడ్ల మీద బొమ్మలు గీసుకుంటూ అడుక్కుని తినిపోతావ్ వెధవా అన్న మాటలు ఇంకా నా చెవుల్లో రింగు మంటున్నాయిరా! ఇదిగో నా ఎదురుగా ఇప్పుడు కొన్ని వందల వేల పుస్తకాలు పడి ఉన్నాయిరా. కొత్తవి, తళతళలాడి పోతున్నాయి, కొన్ని యేళ్ళ, దశాబ్దాల నించీ కొంటూన్నా. కొన్నా వీటిలో ఏ ఒక్క పుస్తకన్నీ తెరిచి చదివిన పాపాన పోలేదు. బజారు కెళ్ళినప్పుడు బడ్డీకొట్టులో తీగ మీద వేళ్ళడదీసిన పుస్తకం మీద నీ బొమ్మ ఉందంటే కొని తీసుకువస్తాను, తెచ్చి కూర్చుని ఇదిగో ఇక ఆ ముఖ చిత్రాన్ని అలా చూస్తూనే మైమరచిపోతాను. గోకులంలో మన్ను తింటూ మట్టి మీద పోసుకునే బాలకృష్ణుడెక్కడ, ఆహవరంగాంలో అర్జునిడిని కర్తవ్యోన్ముఖుని చేసిన గీతాచార్యుడెక్కడ! ఆ రోజు బెత్తం దెబ్బలు తిన్న ఆ చేతులా ఇవి, ఈ రోజు నాకు ఆ జగదానంద కారకుడి విశ్వరూపం కన్నులకు కట్టినట్టుగా గీసి చూపెడుతోంది? చేతులెత్తి దణ్ణం పెడుతున్నానురా! నీ కళలో ఆ దేవుడికి, నీ నిబద్ధతలో ఆ దైవత్వానికి! ఇళ్ళలో, గుళ్ళలో, వాకిళ్ళలో, లోగిళ్ళలో, ఫలనా వారి బొమ్మట అని ఎవరు చెప్పినా పరుగెత్తుకుని వెళ్ళి చూస్తాను, ఇక చూస్తూనే ఉంటాను. చిత్తరువు - చిత్తరువు! ఆ భగవంతుడిని అన్ని వేల లక్షల సార్లు ఊహించుకుంటూ, మురిసిపోతూ, తన్మయత్వంతో పరవశించిపోతూ నువ్వు వేసిన ఈ (ఇహానికి) పనికి రాని బొమ్మలు చూసుకుంటూ ఉండడమే నేను చేసే మానసిక పూజ. దేవుడు గొప్పవాడు కాదు, ఫలాన వాడు దేవుడు అని చెప్పిన గురువు గొప్పవాడు అంటారు. నాయానా లక్ష్మి! ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః!

బాపూ గారు! పర్వాలేదురా! గారు అనేగా అన్నది. మన మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదుర్ గారి విద్వత్తుకి కాశీ విశ్వవిద్యాలం వారు గౌరవ 'శాస్త్రి ' (శాస్త్రములు తెలిసిన వాడు) అన్న బిరుదిచ్చి సత్కరించినట్లే, నీకు నేను చేసే సత్కారం ఇది, ఈ 'గారూ కేవలం గౌరవ వాచకం కాదు, నీ తెలుగు పంతులు నీకు ఇచ్చే బిరుదు. ఏమిట్రా ఆ ముత్యాల ముగ్గు! నీ తనివి తీరా తీసుకున్న ఆ రామాయణ రచనలు, ఆ సీతా కల్యాణంలోని ఆ గంగావతరణ ఘట్టం, వాటిలో రాయించుకున్న పాటలు, మాటలు! నాకు తెలుసురా సినిమాల్లో దర్శకుదిడిది ఒక 'సర్వాంతర్యామి సంగ్దిగ్ధం' (God paradox) అని. అన్నింట్లోనూ ఉంటాడు, ఎక్కడా కనపడడు. నువ్వు రాయవు, నువ్వు అభినయించవు, నువ్వు తీయవు, కాని ఇవన్నీ కచ్చితంగా నీ చిత్రాలే, నువ్వు తీసిన చిత్రాలే, నువ్వు మాత్రమే తీసిన, తీయగలిగిన చిత్రాలే. తెలుగు తనానికి నువ్వు పట్టం గట్టిన తీరు అమోఘం. కాటుక కళ్ళలో అంత అందం ఉంటుందని, చీర కట్టుబడిలో అంత సొగసు ఉంటుండని, మునివేళ్ళు ఎత్తి ఎత్తైనది అందుకుంటూ ఉంటూ జీరాడే కుచ్చిళ్ళు, పాదాల వెంబడి రాసుకున్న గోరింటకు ఎరుపులో కలిసిపోయిన పుట్టుమచ్చ నలుపూ, కంటి చూపు కొరడాలు, వాలు జడల వురితాళ్ళు, గోములూ, గోరోజనాలు, అలకలూ-తీర్పులూ, అందానికి ఇవన్నీ నూత్న నిర్వచనాలు. నువ్వు ఇక్కడి నించీ చిన్నప్పుడే ఊరు మారిపోయినా నీ గుండెల్లో మాత్రం మన గోదారి ఉరకలు వేస్తూనే ఉన్నదేం? నది మీద, గట్ల మీద, ఒడ్లలోనూ, రేవులతోనూ, తెప్పల తోటీ, లాంచీలు లాగి, ఆ తల్లిని షోడసోపచారాలతో సేవించుకున్నావు. ఇంతకన్న ఏమి కావాలిరా, ఒక దర్శకుడికి - ఒక పేరు, ఒక మార్కు.


నిన్న చెప్పరురా వచ్చి, నువ్వు పోయావని! నవ్వి ఊరుకున్నా! వీళ్ళ అఙ్ఞానికి, అమాయకత్వానికి, పిచ్చికి. తెలుగు చచ్చిపోయిందిట అన్నంత మూర్ఖంగా ఉంది, బొమ్మ అన్న మాటకు అర్ధం లేదుట అన్నంత అసంబద్ధం ఉంది. దేవుడిక కనిపించడుట అన్నంత అబద్ధంగా ఉంది! భాషలో ఇంకిపోయిన నీ రాత, బొమ్మలో కలిసిపోయిన నీ గీత, చిత్రంలో మమేకమైపోయిన నీ తీత, వీళ్ళకు తెలియదు, బాపు సర్వోపగతుండు, ఎందెందు వెదికినా అందందే కలడు అని. ఉంటా నాన్నా ఇక! శలవు! 

వెధవా అన్నాను కదూ, అవును నాయనా వెయ్యేళ్ళు (తరగని) ధనముతో వర్ధిల్లు!

నీ తెలుగు మేష్టారు,
నర్సాపురం. ప.గో. జిల్లా

వినాయక చవితి

మనవాడు 


నలుచుకున్న నలుగుపిండితో నీకు ప్రాణముపోయడమేమి
తల్లి గౌరవము నిలబెట్టు క్రమములో తండ్రిచేతిలో ప్రాణముపోవడమేమి
త్రికాలఙ్ఞుడు త్రిశూలమెత్తి నీ కుత్తుకుత్తరించడమేమి
అడవిలో మృతకరి తలను తెగ్గోసితెచ్చి నీకు అతికించి బతికించడమేమి
చల్లని చంద్రుని చూపుకు నీ బ్రతుకు బుగ్గవ్వడమేమి
జగన్మాతకు అగ్రజాతుడైనా నీకు క్షణక్షణమూ ఈ ప్రాణ సంకటములేమి
అడుగులేయ ఆపశోపాలుపడు నీకు ఆటంకములపై ఆధిపత్యమేమి
స్థూలతనముతో శ్రమనొందు నీకు ఆ బక్కచిక్కిన సూక్ష్మ వాహనమేమి
నీవు దైవత్వములో దౌర్బల్యమునకు ప్రతిరూపువా?
లేక మానవత్వమున పోరాటపటిమకు ప్రతీకవా?

దైవాంశమును అడ్డు పెట్టుకుని అప్పనముగా అందలమందిన వాడు కాడు
నిరాశ నిస్పృహలు తిరస్కార తిరోగమనాలూ ప్రతిబాటన ఓడించ ప్రతినబూనినా
కదన కౌశలముతో బుద్ధి బలముతో భక్తిప్రపత్తులతో వినయ వందనములతో
అడ్డంకులకు ఎదురొడ్డి నిలిచి విఘ్నాధిపత్యమునకు అర్హుడైనాడు
అమ్మ ఆనను పూని అయ్యకడ్డుగ నిలిచి
ప్రాణములను పణముపెట్టి ప్రమధులను ప్రతిఘటించి
నమ్ముకున్న నియతిని వమ్ముచేయని బాల బోళానీతి
తప్పువప్పుల లెక్కలలో తరతమాలు లెక్కచేయని కురచ సమవర్తి
అదర్శాలలో ఆకసాలలో తిరుగాడు అందనివాడు కాడు
ఆచరించ తగిన విధానముతో జీవితమే పాఠము చేసి చూపిన అందరివాడు వీడు


వెలుగు నీడలు - Unsung Heroes - 1


'Character actor' - the term itself is a misnomer in acting parlance. As against what, the question would pop up, whenever someone is referred to as a 'character actor'. But then again, in the context of telugu movies, more so after a clear delineation occurred between the stars and the rest, the term 'character actor' appears not only apt but also warranted and befitting. And so it came to be that 'stars' could afford to be 'character-less' as long as there are strong supporting staff lending the proceedings the necessary heft and weight. As an example, the heroine gets chased, teased, hit upon, called names and pulled pranks on, on a daily basis. She gets irked, irritated and vexed (in that order), so much that one day in front of a huge crowd she slaps her tormentor hard across the face. Now, how the rules apply to the two kinds of actors ('character actors' and 'character-less stars') gets near comical from here. If the one slapped is a star, then transformation of hearts occur, both for the slapper and the slappee, with unwarranted sympathy assuming the form of love for the heroine and the star slapped back into coherence and good behavior, with his sudden admiration for the heroine's uprightness also turning into (and reciprocating) love. But the if one hit across is a 'character actor', things turn sour in an instant with the 'character actor' suddenly donning the mantle of the cruel villain hounding the lead pair for the rest of the movie. The problem with this setup is not so much as the fairness of the situation, for the star and the character actor pretty much did the same thing and one becomes a hero and the other the villain. The injustice is felt more during the award season. Say for the same movie above, by some stroke of divine luck (or hard lobbying) both the actors get selected for the award. The star gets the better billing of 'Best Actor', while the villain has to contend with 'Best Character Actor', which brings back to the original question, if the villain happens to have the best character in the movie, then what becomes of the other one - character-less, or slightly inferior actor? So stop calling them 'Character Actors' for they are the foundations, they are the pillars, they are the unseen brick and mortar, the hidden cement that binds the whole structure together. They are (also) the reason why the end result is marveled at.

Right from the inception of the industry, telugu filmdom has been blessed with a strong a reliable stable of character actors, none greater than the legendary S V Ranga Rao. Moving in and out of a wide variety of role with equal ease, essaying characters that cut across generations - grandfather, father, uncle, brother, on the affable side of affairs, down to the downright detestable, shady, arrogant and loathsome villains - SVR essentially set the benchmark against whom any actor worth his talent, past and present, are held up for examination. Saddled with a frame just a tad above what was considered as hero material, SVR turned this to his advantage affording himself the opportunities and characters that other stars dare not attempt. This made him the only actor to be taken in the same breath as the reigning stars of that era NTR and ANR, a feat that hasn't been replicated before or since. As a thug tugging at at the heart in 'బంగారు పాప', or a absent minded yet brilliant lawyer in 'తోడి కోడళ్ళు', as a disillusioned father in 'తాతా మనవడు', or the outright romantic in 'నర్తనశాల', as a dismissive and arrogant emeperor in 'పాండవ వనవాసం', to a large hearted patriarch in 'పండంటి కాపురం', and the innumerable yet memorable roles he portrayed in what are currently considered as the gold standards of telugu cinema, SVR upped the status of the 'character actor' on par with lead actors, both in terms of respect and revenue. Though Nagabhushanam played a bridging role bidding farewell to the era of the strong characters and ushering in the period, where the character actor is reduced to merely making the life of the leads miserable, his inimitable dialogue delivery, both comical and menacing, allowed him to straddle both the comedic and villainous role, carrying the legacy of SVR honorably forward. But it wasn't until the sun shined on the careers of this duo, who became an inseparable and indispensable part of the modern telugu cinema and who together truly imbibed the spirit of the SVR, that the glory of the character actors was regained and restored back to its original position - Rao Gopal Rao and Satyanarayana.

The interesting aspect is one lacked what the other had, but put together between the two they had it all. Gopal Rao, despite his deep baritone, fell short on the acting front, while Satyanarayana endowed with the full histrionic range was short changed (only when held up against his predecessor, SVR and compatriot, Gopal Rao) in the booming voice department. But their combination rewrote the rules for how a modern telugu villain ought to sound and act, all the while holding themselves back even when pitted against puny heroes, far inferior in stature and talent. In terms of redefining the art form for this new age of entertainment starvation, Raghavendra Rao (direction), Veturi (lyrics), Chakravarthi (music), Chiranjeevi and Vijayasanthi (lead roles), Rao Gopal Rao and Satyanarayana ('character roles') are cut above the rest, for each tailored their talent to suit the period and the requirement, never looking down upon or undermining the situation/scenario at hand. And so there were movies written, directed and acted that were an insult to the intelligence, in effect reversing the evolution of the telugu cinema from the golden age back to the silicon age, and yet there were these directors, musicians, lyricists, actors whose commitment to the content was beyong reproach, whose dedication, despite the silliness and inanity, remained dogged. To add to that list, in the glorious mould of SVR, continuing the great tradition of strong 'character acting', trudging tirelessly through the morass of mediocrity, here is the last telugu actor, who truly can be called an artist, worthy of the baton passed on by Gopal Rao and Satyanarayana - Kota Srinivasa Rao.

Cont'd

పుస్తక సమీక్ష - India After Gandhi
' నమ్మితే ప్రాణాలైన ఇస్తాం, నమ్మెడమేరా కష్టం', 'నిత్యం నమాజు పూజలు చేస్తాం, రోజు తన్నుకు చస్తాం', 'రూలు ఉంది రాంగూ ఉంది, తప్పుకు తిరిగే లౌక్యం ఉందీ - ' ఖడ్గం ' సినిమాలోని ' మేమే ఇండియన్స్ ' పాటలోని కొన్ని పంక్తులు ఇవి. విదేశాల్లో ఉండే భారతీయులకు తరచు తారసపడే ప్రశ్న - ' మీ భారత దేశం ఎలా ఉంటుంది '. పాత సినిమాల్లో మాదిరి ఆ ప్రశ్న ప్రతి భారతీయుడి మొహం మీద రింగులు రింగులు తిరిగేలా చేసి తీవ్రమైన వైరుధ్యాల విరాట్ రూపాన్ని కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరింప చేస్తుంది. సాకీలో ' ఏమని వర్ణించను ' సోలో పాట లోకీలో వినిపిస్తుంది. వెంటనే తెల్ల దుస్తుల్లో ఆదర్శప్రాయ, లోకమాన్య భారతీయుడు ఒక వైపు, మరో వైపు నల్ల దుస్తుల్లో పరిపూర్ణ మానవత్వానికి సరిగ్గా వ్యతిరేక  లక్షణాలు నిండిన నీచ భారతీయుడు ఠంగున ప్రత్యక్షమైపోయి వాదులాటలూ, పెనుగులాటలూ, పోట్లాటలూ చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు. ' ఐహికాన్ని కొన్ని వేల యేళ్ళ క్రితమే త్యజించిన చింతన నాది ' గర్వంగా ప్రకటిస్తాడు తెల్ల భారతీయుడు (తె.భా.). అసలు అటువంటి ఊసే ఒకటి చేసానని మరిచిపోయి, క్రమంగా తెలివిని తగ్గించేసుకుని, సామాన్యత్వాన్ని కొండకచో దిగజారుడు తనాన్ని అలవరుచుకుని, ఉచ్ఛం వదిలి నీచాన్ని ఆబగా ఆలింగనం చేసుకున్న అభ్యుదయవాదిని, సిసలైన సామ్యవాదిని, తలెగరేస్తాడు నల్ల భారతీయుడు (న.భా.) శూన్యన్ని శోధించి, మధించి, ఆరాధించి, ' సున్నా ' కనిపెట్టిన నిఖార్సైన మిధ్యావాదిని, తె.భా. ' సున్న ' తరువాత మిగిలిన నాగరికతలు తక్కిన అంకెలు కనుక్కుని ముందుకు దూసుకు పోయినా, ఆ ' సున్నా ' సోయాగాన్ని ఆ నున్నని నిగారింపుని తనివి తీరలేనంతగా తలపులలోకి తెచ్చుకుంటూ, తక్కిన మానవాళికి ఉన్నత సోపానాల నధిరోహింప చేసి, తను మాత్రం అక్కడే తొలి మెట్టూగా మిగిలిపోగల సహృదయతనూ, సౌభ్రాతృత్వాన్ని చాటుకుంటుంటాడు న.భా. ' యత్ర నారీ పూజ్యాతే ' సూక్తినాలకించి పూజా పీఠాల నుండీ అధికార పీఠాల వరకు స్త్రీలని పై వరుసలో ప్రతిష్టించిన గొప్ప చరిత ఘనత నాది, తె. భా. అదే స్త్రీలను పిండ రూపం నుంచి పోయిన తరువాత పిండం పెట్టే వరుకూ వింత రీతులలో చిత్ర హింసలు పెట్టగల మగతనం నాది, మద హజం నాది, న.భా. ఇంతకీ మీ భారతదేశం ఎలా ఉంటుందయ్య అని ప్రశ్న వేసినవాడు ఎప్పుడో కదిలిపోయినా, ఈ వాదాల వలువలు చిలవలు పలవలు. ఒక్క ముక్కలో తేల్చవయ్యా అంటే, భారతీయం అనేది భౌగోళికం కాదు, అది పూర్తిగా మానసికం.

నాడెన్నడో మహాభారతంలో శకునిది గాంధారం (నేటి అఫ్ఘనిస్తాన్), అక్కడెక్కడో అర్జునుడి భార్యల్లో ఒకరి పుట్టిల్లు సుమాత్రా (థాయిలాండ్) అన్న పురాణాల ప్రామాణికం తీసుకుంటే ఆ శకుంతలా భరతుడి అవిభాజ్య దేశం అటు పశ్చిమాన మధ్య ప్రాచ్యం నుండి ఇటు తూర్పు ఆగ్నేయాసియా వరకూ, అటు ఉత్తరం హిమవన్నగలా నుండి, ఇటు దక్షిణం రావణ రాజ్యం వరకూ. ఈ సువిశాల భూభాగంలో భిన్న జాతులూ, సంస్కృతూలూ, భాషలూ, మతాలూ, కులాలూ, అచారాలూ, వ్యవహారాలూ. ఇందులో ముఖ్యంగా ఎవరి చరిత వారిదే, ఎవరి తీరు వారిదే, ఎవరి ముచ్చట వారిదే. కాకతీయ పరిపాలనా పాటవాల మీద కళింగ కవులు కీర్తిగానాలు చేసిన దాఖలాలు లేవు, అలాగే నాటి పాటలీపుత్రపు గుప్తుల స్వర్ణ యుగం గురించి, ఇక్కడి గోదావరీ తీరంలో నన్నయ పద్యాలు అల్లలేదు. అందుకే ' భారత దేశ చరిత్ర ' అన్న పద సమ్మేళనం ఒక పరస్పర వైరుద్ధ్యం (oxymoron). ఇది ఎవరికి వారే యమనా తీరే. విచిత్రమేమితంటే ఈ భారత దేశం అన్న భావన పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం తెల్లవాడు చేసిన ఒక ఆలోచన. 14 అగస్ట్ 1947 అర్ధరాత్రి వరకు భారత దేశం అంటే 500 పైచిలుకు సంస్థానాల సముదాయం. అధికార వికేంద్రీకరణ పేరుతో బర్మా, భూటాన్, శ్రీలంక, పిదప రాజకీయ కారణలతో పాకిస్తాన్లను, ఈ సంస్థానాల మట్టి ముద్ద నుంచే తెగ్గోసి, విడగొట్టి, ఆ అవశేషాన్ని భారత దేశం అన్నాడు. నేటి భారతీయుడు నాటి గాంధారాన్ని తనది చేసుకోవచ్చు. నేటి శ్రీలంకను తన దేవుడు నడిచిన నేల అని కొలవచ్చు. కానీ ఇదే నేల నుండి వేరుపడిన నేటి పాకిస్తాన్ తన క్షిపణి పేర్లను నాడు దేశన్ని కొల్లగొట్టిన ఘజినీ, ఘోరీల పేర్లు పెట్టుకుని మురవడం, నేటి భారతీయుడికి మింగుడు పడని విషయం. దానికి కారణం ఒకటే, భారతీయులకి ఒక కలివిడి చరిత్ర (shared/common history) లేదు. ఒక దేశానికి ఉండవలసిన భాషా ఏకత్వం లేదు, సమిష్టి సంస్కృతి లేదు, ఆద్యులు లేరు, మూలాలు లేవు. ప్రపంచంలో చారిత్రక చిరునామా లేని ఏకైక దేశం భారతదేశం. వేళ యేళ్ళ చరిత్రకు నేడు వారసులు లేక, అప్పటి రాజ భాషకు (సంస్కృతం) నేడు ఆదరణ లేక, ఒక నాగరికత మృతమైపోతోదన్న సందర్భంలో తెల్లవాడి అసంకల్పిత చర్యలవల్ల, నేడు భారత దేశానికి మళ్ళీ ఒక అస్థిత్వం వచ్చింది. ఒక విధంగా భారత దేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచీన, అదే విధంగా అత్యంత నవీన దేశం. అటువంటికి దేశానికి ఒక చరిత్ర గ్రంధం రాయడం అనేది, సముద్రానికి మొదలు వెదకడం లాంటిది. ఇక్కడ పురాణాలకూ, చరిత్రకూ వ్యత్యాసం బహు స్వల్పం. కధలకూ, వాస్తవాలకూ, కల్పనలకూ కాలం విప్పలేని ఒక పీట ముడి పడిపోయింది. అటువంటి బ్రహ్మ ముడిని విప్పే ప్రయత్నమే 'India After Gandhi'. పురాణాలూ, పారాయణ గ్రంధాల సరసన నిలవగల, చిన్న తరగతుల నుండి ఉన్నత విద్యల దాకా నిర్బంధ పాఠ్యాంశంగా నిర్ణయింపదగ్గ ఒక సత్య శోధన.

ఛ...ఛ...ఛ.. దేశానికి నెహ్రూ కాకుండా పటేల్ ప్రధాని అయ్యుంటే మన పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది, అసలు గాంధీ-నెహ్రూ కారణంగానే మన దేశం విడిపోయింది, నెహ్రూ సామ్యవాదం కాకుండా పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను ప్రోత్సహించి ఉంటే, అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కులప్రాతిపదికన కాక కలిమిలేమితనం మీద ఇచ్చి ఉంటే, రష్యాకు చాచిన స్నేహ హస్తం మొదటి నించి అమెరికాకు అందించిన ఉంటే....అసలు ఇవన్నీ కావండీ, ప్రజాస్వామ్యం కాక చైనా తరహా కమ్యూనిసం ఎంచుకుని ఉంటే....దేశం నేడు ఎందుకు ఈ స్థితిలో అఘోరిస్తోంది అని వాపోయే ఉబుసుపోక విశ్లేషకులు చెప్పే కారణాలలో కచ్చితంగా ఈ పైవాటిలో ఒక రెండు మూడు ఉండి తీరుతాయి. కానీ స్వాతంత్ర్యం అప్పుడే సిద్ధించిన జాతి తొలి అడుగులకు తడబడుతున్న సమయంలో తీసుకున్న ఒక్కొక్క నిర్ణయం వెనక ఎంత ఆలోచన ఉందో, సమస్యల పట్ల ఎంత సమగ్ర అవగాహన అధ్యయనం ఉన్నాయో, ఇంత భిన్నత్వాన్ని ఒక్కతాటి మీద నిలాపలన్న ఏక దీక్ష వెనుక ఎంతటి శ్రమ ఉందో, ఎంత రక్తం చిందిందో, ఎంత స్వేదం ఇంకిందో, ఈ పుస్తకం ద్వారా తెలుసుకున్న తరువాత ప్రతి భారతీయుడికి కళ్ళు చెమరించక మానవు, ఛాతి గర్వంతో పొంగక మానదు. ఈ ఎనభై యేళ్ళ శైశైవ స్వంతంత్ర దేశం ప్రతి దశకంలోనూ విచ్ఛిన్నానికి ఆమడ దూరంలో నిలిచిన ప్రతీ సారీ అరాచక మూకలకు ముకుతాడు వేసి సుస్థిరత వైపు ఈడ్చుకుపోయిన ప్రతీ కృషీవలుని కాయకష్టం మేధోమధనం ఈ పుస్తకంలోని ప్రతి పుటాలో దర్శనమిస్తాయి. దేశంగా కలిసుండడానికి భూతద్దం వేసుకుని వెతికినా ఒక్క కారణం కనిపించని భిన్న ప్రాంతాలు, తమిళనాటి కళలు తమవిగా, కాశ్మీరపు కల్లోలాలు తమ పొరుగివిగా, యుద్ధాలలో అశువులు బాసిన అన్ని ప్రాంతాల సైనికులు తమ కుటుంబ సభ్యులుగా, నేడు ఆసేతుహిమాచలం ఒకే విధంగా స్పందించే విధంగా దేశాన్ని తయారుచేసిన కళాసీలకు ఈ పుస్తకం ఒక హృదయాంజలి. ఈ పుస్తకం ఒక వ్యక్తి అభిప్రాయం కాదు. ప్రముఖుల ఉత్తరాలు, నాటి వార్తా పత్రికలు, ప్రసంగాలు, ఆత్మ కధలు, ముఖాముఖులు తదితర అసంఖ్యాక మూలాల క్రోడీకరణ. (ఈ గ్రంధ సంకలన చిట్టా (bibliography) వంద పేజీల పైబడి ఉంది). ఒక తత్వవేత్త చెప్పినట్టు నిజం ఎప్పుడూ వైరుద్ధ్యాల సందుల కొనఊపిరితో కొట్టుకునే అల్పప్రాణం. ఆ నిజాల్ని ఆ సందుల మధ్యనుండి జాగ్రత్తగా వెలికితీసి ప్రపంచానికి (ముఖ్యంగా నేటి భారతీయులకి) తేటతెల్లం చేసే హృద్యమైన, మానవీయమైన, వీటన్నిటినీ మించి, దేశభక్తి ప్రబోధకమైన ప్రయత్నం India after Gandhi. చరిత్ర అంటే ప్రేమ పురాణాలు, ముట్టడులకైన ఖర్చులు, తారీకులు, దస్తావేజులు అని చిన్న చూపు చూసే వారికి చరిత్ర అంటే పంటి బిగువున మోయలేని బరువును ఎత్తిన ప్రయత్నాలనీ, రక్తమోడుతున్నా చివరి బొట్టువరుకూ పోరాటమాపని పటిమనీ, సమస్యలు మేరు పర్వతాలై నిలిచినా అగస్త్యుడిలా అధిగమించగలిగే సమయస్ఫూర్తనీ, అవే దస్తావేజులు, అవే తారీకుల ఆధారంగా రామచంద్ర గుహ ఆవిష్కరించిన అభినవ మహాభారతం India after Gandhi.


For whom the bell tollsNo one died, no one widowed, no one orphaned. As far as electoral mandates go in India, bereavement - by parent, sibling, or spouse : the perfect trifecta - is virtually unbeatable at the ballot. Why, by any stretch of liberal imagination or sound logic, a surviving member would make a perfect replacement for the just deceased politician is something only an Asian electorate can explain, as this phenomenon is seldom found in the Western politics. It doesn't take great brains to answer that question. The reason is simple. The voting bloc is a sentimental goat herd, sans any thinking of its own. Father died - son would do, husband died - roll the red carpet for, even if completely politically illiterate, the wife, sibling passed on - well, pass on the other one with the same last name. In movies, it is called stereotyping, in politics, it is called legacy. If the deceased held one set of political beliefs, the surviving member has no other option but to tread the same path. Since Nehru (well, to go back further in time, this persisted even in monarchy), Indians have been queasy at rocking the boat, lest the comfort zone of continuance (not betterment, merely continuance) melts away forcing them to start all over again. There can be no other explanation for the Gandhis occupying the top most rung of the power ladder, regardless of their track records and performances. The Gandhis cannot be blamed for this at all. After all, they never seized power by force (if one can discount the 1977 anomaly). Here was a licensed pilot who had no track record in politics or governance and his only claim to fame was his surname. But following his mother's assassination, what could have compelled the vox populi to chant so loudly for Rajiv to determine and dictate their fates, collectively signing away their futures to the whims of a political novice? Was it respect for the deceased or sympathy for the bereaved? The closest similarity for this kind of behavior is found in letting someone go scot-free for his peccadilloes only because it is his birthday. Looking at the latest electoral results, THANK GOD, NO ONE DIED!!!

Pundits might point at 1984 or post emergency results, when similar one sided mandate has been given to one political party. But the comparison ends only at the end results. This wave is not built on sympathy, the lone reason for electoral upheavals in Indian context. This is a call of conscience, a vote of frustration, this electoral pink slip has been handed down in exasperation towards the past 5 years of unabated corruption and the associated inaction. The continuous and unchecked looting of the natural resources coupled with carte blanche cashing of public exchequer, all with impunity are the prime reasons why there were unprecedented beelines at the polling stations. One only watched in horror as the Prime Minister could at best mumble marching orders to the tainted minsters and not even reprimand them, in order to not upset the coalition common balance already dangerously teetering on a thin pin. Often, in campaigns, there is little difference between the main candidates in the fray. Castes and religions are matched, political and social considerations are carefully weighed and bank balances are almost matched down the last penny. But never has been so radically opposite candidates, one standing for status quo and the other, chest thumping about his track record of decisiveness and swift action in his home state, standing on the opposite ends of political spectrum were juxtaposed on the ballot paper to make it real easy on the voting mind. This result is not ridden on anti-incumbency. Dislike against the long ruling class would only carry the opposition by only so much. This is a categorical rejection of a certain brand of politics and policies. For probably the first time in Indian history, an opposition party has been given the absolute power to show the difference it promised, without any coalition or compulsion strings attached. A win comes with all tall claims of credit from all and sundry - style of campaign, platforms of campaign, rhetoric - incendiary and imploring, management - men, media and resources and hordes others (in just the same way as a failure gets attributed to a myriad of tangible and intangible reasons). But this win is as much about the candidate as it speaks about the public, who were just as decisive in handing over the crown to one who promised nothing but action - swift, transparent and long reaching. One could only hope that the saying about absolute power finds an exception this time around.

State is even more interesting. On the coastal side, again, in what is the first time in electoral history of the country, two opposition parties duked out for the public's favor with the ruling party buried long before the bugle call, one, betting on welfare and the other on development (with a dash of welfare), but both woefully short of recent track records. While one boasted of his dad's dole outs, the other harped on his yesteryears shining moments. And that's what made this election a nail biter, as none - from seasoned psephologists down to the common public - could predict on what basis would the victory be handed down, as both the promises looked equally enticing. In the end, it boiled down to personalities. Jagan's aggression ultimately proved his to be his undoing. Allegations of disbursements of unprecedented amounts, commissioning the religious organizations to polarize the vote not on the usual caste lines but, for the first time in Andhra politics, on communal lines, antagonizing the majority by consciously playing the religion card are ultimately what doomed his campaign. It is very hard to win elections rallying around only the lower social strata at the cost of the miffed majority (while the converse isn't necessarily true, like, one can easily win on the backs of the majority even completely alienating the minority. Case in point, Gujarat). In the end, it was not as much as Naidu's doing as it was Jagan's own undoing. On the other side of about to created geographical divide, history is made again, with two parties entering the fray claiming sole credit for the creation of the state. If, on the Andhra side, both parties were on the defensive (as neither had enough credits to tout about), on the Telangana side, both the main parties marched on the offensive. Despite the venom and vitriol spewed by the TRS leader during the agitation and campaign, the party deserves to lead the state for the decade long agitation it kept alive and burning in spite of the several setbacks. To recall the historical agitations - independence, linguistic and many - none of them were conducted in a civil tone, with measured language and general inclusiveness. Down from independence to language separations, the modus operandi had always been 'us vs them', and KCR was neither the first to polarize peoples nor would be the last. And Congress' contention that it be rewarded commensurately for its political risk of signing the dotted line in the literal last minute was just wishful thinking. In the realm of bagging the end credits, agitations are never a Relay sport, where every baton carrying member is rewarding equally; it is a long, individual marathon, and the one making it to the finish line in one piece deserves the lone credit.

Now that the country has bestowed upon its new leaders all that they have asked for, without any riders or attachments, it is time they return the favor in kind. If there is one thing that this election has shown, it is that the hope for the future always trumps the trinkets in the present...by a wide margin.